LÅNG LIVSLÄNGD OCH HÖGT ANDRAHANDSVÄRDE

Varje leverans vi gör är unik. Ibland kan det handla om komplexa lösningar som kräver mycket speciell och avancerad teknik. Men ofta går det att jobba med kända standardlösningar, vilket vi gör i mesta möjliga mån. Standardlösningarna ger dig större chans till återanvändning av den investerade tekniken. Inte minst standardlösningar håller upp andrahandsvärdet på din investering.

Robotisering gör att kunden får ut mesta möjliga kapacitet ur sin produktionsanläggning

BRANSCHER SOM ANVÄNDER INDUSTRIROBOTAR

  • Verkstadsindustri inklusive bilindustri
  • Gjuteri & smide
  • Metallindustri
  • El & elektronik
  • Plastindustri
  • Träindustri
  • Livsmedel
  • Paketering och emballering
    med flera