TA HJÄLP AV INDUSTRIROBOTAR – BEHÅLL KONKURRENSKRAFTEN

Företaget Hans Löfqvist Engineering startades kring årsskiftet 1977-78. Därmed har verksamheten varit igång i 40 år. Hela tiden har inriktningen varit att hjälpa den svenska industrin att få robotlösningar på plats i sina processlinjer och på sina verkstadsgolv. Våra kunder har därmed kunnat gå över till en mer eller mindre obemannad produktion.

Genom industriell automation med robotteknik kan den svenska industrin även i fortsättningen vara konkurrenskraftig. Dessutom kan vi få bort många tunga och monotona arbeten. I stället tillkommer nya och inspirerande arbetsuppgifter, som blir klart värdeskapande. Våra kunder kan nämligen i ännu högre grad inrikta sig på att trimma produktivitet och processkvalitet samt utveckla sina produkter.

Under våra 40 verksamma år – en nära nog unikt lång tid i branschen – har vi tillsammans med våra kunder byggt upp en stor erfarenhetsbank. När vi får förfrågningar kan vi därför snabbt avgöra vad som kan utföras med en standard layout och när det krävs speciella grepp. I samtliga fall tar vi fram kundunika lösningar som är helt anpassade till kundens processer och prestandakrav.

Vår ambition är att fortsätta vässa oss även sedan vi fyllt 40. Att tillsammans med kunder fylla på erfarenhetsförrådet och samtidigt ta vara på robotteknologins senaste landvinningar. Företagets styrka är också dess stora bredd; vi har kompetens både inom robotar, mekanik, el och programmering. Våra kunder kommer samtidigt från ett brett spektrum av industrisektorer. Vi välkomnar förfrågningar från alla branscher. Kanske har just vi lösningen på ert problem.

Johan Löfqvist, vd