ROBOTAR ÄR OUTTRÖTTLIGA

Löfqvist Engineering

Företaget Hans Löfqvist Engineering startades kring årsskiftet 1977-78. Därmed har verksamheten varit igång i 40 år. Hela tiden har inriktningen varit att hjälpa den svenska industrin att få robotlösningar på plats i sina processlinjer och på sina verkstadsgolv. Våra kunder har därmed kunnat gå över till en mer eller mindre obemannad produktion.